Predstavlja ormar za različite namene

Kupališta
Bazeni ( otvoreni i zatvoreni )
Teretane
Firme sa proizvodnim radnicima
Ormari mogu imati punjače za određene uređaje
Ormari za telefone, laptopove i uređaje za svakodnevnu uotrebu
Scheme sistem omogućava vam da u svakom momentu možete imati totalnu kontrolu ko je u kom trenutku koristioi uređjaj i kod koga se on nalazi.
-Omogućava vam dodavanje korisnika u svakom tremutku
-svaki korisnik Scheme mreže može poslati zahtev za kontrolu ako vi tako želite
– Jedinstveno resenje NFc tehnologije omogućava Vam da pratite kada je ko uzeo i da li je vratio bezbedno uređaj na mesto
-svako preko svog smart uređaja može dodati dodati svoj nfc oblik
– napajanje svih uređaja za svakodnevnu upotrebu u vašem biznisu
Svi smart uređaji
Aparati za popis osnovnih sredstava
Aparati za kontrolu zaliha
Aparati za obelezavanje i praćenje artikala.