NFC

NFC je skraćenica od Near Field Communication (eng. komunikacija kratkog polja) i predstavlja skup standarda za pametne telefone i ostale mobilne uređaje kojima se uspostavlja radio veza između njih, obično kratkim prislanjanjem jednog uređaja na drugi. Uglavnom se koristi razdaljina od svega par centimetara.

Veliki je potencijal upotrebe NFC sistema kao zamene za RFID sistem pri korišćenju identifikacionih kartica za zaposlene i sličnih ključ-kartica za pristup posebnim područjima zbog veće bezbednosti i sigurnosti sistema u odnosu na starije sisteme.

Ova upotreba je verovatno najpraktičnija jer ne zavisi od marke telefona i njegovih mogućnosti već svako svugde može to obaviti u svako vreme, samo ako ima NFC na telefonu i NFC tag koji inicira proces

Firma Scheme doo Niš vam nudi najrazličitije načine za korišćenje NFC tehnologije:
Dodavanje kontrole pristupa za pojedinašna ili više vrata za korisnike preko web paltformi
Dodavanje kontrole pristupa za pojedinačna ili više vrata za sve korisnike android platforme
Bezgotovinsko plaćanje
Evidencija radnog vremena

4

Leave a reply