WEB

Putem web softvera “Scheme Locker” korisnik administrator u svakom momentu ima potpunu kontrolu nad svojim dobrima, može dodavati NFC čip za svakog novog korisnika i pratiti evidenciju korišćenja. Administrator može kreirati javnu ili privatnu lokaciju. Drugi korisnici mogu slati zahteve za korišćenje odredjenog prostora i za njih sami povezati svoje čipove.